E-mail marketing

E-mail marketing ## Newsletter marketing

E-mail marketing E-mail (hrv. elektronička pošta ili e-pošta) je poruka koja putuje kroz internet, te ju tvrtke i pojedinci koriste u direktnoj (izravnoj) i personalnoj (osobnoj) komunikaciji s potrošačima jer e-mail tehnologija omogućuje visok stupanj personalizacije.

E-mail marketing je oblik internetskog marketinga tj. digitalna inačica letaka koji se ubacuju u poštanski sandučić. 

No ipak, postoje brojne zlouporabe elektroničke pošte. Korisnici su često zasipani neželjenim porukama (tzv. spam) kojima poduzeća pokušavaju doći do potencijalnih potrošača.

Tanka je granica između e-mail marketinga i stvaranja spam poruka, te najčešće ovisi o primateljevoj percepciji sadržaja e-mail poruke te zakonima pojedine države.

Newsletter sustav je web aplikacija koja omogućava slanje velike količine e-mail poruka prema predodređenim željama onima koji su se osobno prijavili putem svoje e-mail adrese. Baza podataka newsletter sustava sadrži sve te e-mail adrese prijavljenih korniska te se njena vrijednost ocjenjuje količinom e-mail kontakata. Newsletter sustav odlikuje mogućnost trenutnog brisanja određene e-mail adrese iz baze podataka kada to korisnik ručno zatraži.

Newsletter sustavi danas su oblik marketinga za izravnu komunikaciju sa širokim spektrom ciljane publike. Određene institucije ne nude prodaju e-mail adresa kao takvih, već uslugu slanja kroz njihov newsletter sustav.

U Hrvatskoj su poznate tvrtke koje pružaju ovu uslugu - WLW, KOMPASS i HGK.

Dopušteni e-mail marketing

Što je to dopušteni e-mail marketing (engl. permission-based marketing)?

Dopušteni (etični) e-mail marketing svako je masovno slanje e-mail poruka korisnicima koji su zatražili njihovo primanje. Obavijesti, newsletteri, ponude proizvoda i usluga, cjenici, katalozi, kuponi i ankete tek su neke od opcija koje nudi e-mail marketing, a koje se mogu uspješno i zakonito odaslati zainteresiranim korisnicima i tako ostvariti uspješnu web pormociju.

Tri su opća pravila koja dopušteni e-mail marketing razlikuju od spama. To su:

  1. Newsletteri / obavijesti / komercijalni e-mailovi smiju se slati isključivo korisnicima koji su ih osobno zatražili. To znači da vi kao pošiljatelj morate imati njihovo dopuštenje tj. da ostvarujete na pravo na tako nešto.
  2. Upis u bazu podataka sa e-mail adresama treba biti tehnički pripremljen na takav način da se pretplatiti može isključivo onaj tko je pravi vlasnik e-mail adrese.
  3. U svakome trenutku korisnik koji prima e-mail poruke se može ispisati (obrisati) iz baze podataka na svoj zahtjev. Pri tome upute za brisanje sa e-mail liste obavezno se moraju nalaziti unutar svake poslane poruke, te preporučamo mogućnost automatskog brisanja iz baze podataka.

Kod posjedovanja pravilnika o slanju e-mail poruka (što toplo preporučamo), te ako u nekom trenutku dođe do promjene tog pravilnika tj. pravnih uvjeta koji si na početku zadani, onda je obaveza obavijestiti o tome postojeće e-mail korisnike. To treba učiniti nekim posebnom e-mail porukom u kojoj treba navesti do kojih je promjena došlo te omogučiti ispis onima koji pod novim uvjetima ne žele ostati u bazi podataka.


zastava Europske unije
Europska unija
Zajedno do fondova EU

Europski strukturni i investicijski fondovi Operativni program konkurentnost i kohezija ESIF Financijski instrumenti

Izrada internetske stranice sufinancirana je kroz projekt "Unaprjeđenje poslovnih web stranica tvrtke Marketing odjel d.o.o." sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj weba isključiva je odgovornost tvrtke Marketing odjel d.o.o.