Marketing Odjel d.o.o. | Zagreb, Hrvatska (Croatia) | agencija@marketing- odjel.com

MARKETING ODJEL

Web portal za internetski marketing, edukaciju, organizaciju događaja,
izradu web stranica, te izradu poslovnih softverskih aplikacija

  Marketing odjel d.o.o.

  Prijava na newsletter

Ime Prezime E-mail

  Ponuda tvrtke

  POSLOVNI SOFTVER

  Poslovna edukacija

Trendy konferencije o internetskom marketingu: Regionalne konferencije za web oglašavanje, web tehnologiju i web poslovanje održavaju se tri puta godišnje: Savjetodavna i edukativna konferencija za malo i srednje poduzetništvo: Internet sajam održava se jednom godišnje:

  MOG = Marketing Odjel Grupa

  Poveznice

Kratkoročna pozajmica (kredit, zajam)

Kako do kratkoročne pozajmice (kredita)?

Kratkoročna pozajmica, kreditKratkoročna pozajmica (kredit, zajam) obično služi za financiranje kratkoročnih ili sezonskih odstupanja u likvidnim sredstvima poslovanja tvrtke. Kratkoročna pozajmica je kredit na vremenski interval do najduže jedne kalendarske godine.

Ugovor o kratkoročnoj pozajmici

Za realizaciju kratkoročne pozajmice potrebno je potpisati Ugovor o kratkoročnoj pozajmici kojim se jedna strana (zajmodavac) obvezuje da drugoj strani (zajmoprimcu) isplati ugovoreni iznos novaca (kredit) na unaprijed definirani vremenski interval, te se zajmoprimac ugovorno obvezuje da će taj naveden iznos novca (kredit) vratiti zajmodavcu uz ugovorenu kamatu određenu unutar dopuštenog okvira koji regulira Zakon.

Instrumenti osiguranja

Kao financijski instrument osiguranja ugovorenog iznosa novca od raznih rizika kratkoročne pozajmice koristi se:

  • prilaganje poslovnih bonitetnih dokumenata (BON1, BON2, ...)
  • ovjerena zadužnica od strane ovlaštenog javnog bilježnika
  • valutna klauzula u Ugovoru (EUR ili USD)

VAŽNO! Zajmoprimac duguje i zakonsku zateznu kamatu iako ona nije posebno ugovorena. 

Procedura dobivanja kratkoročne pozajmice (kredita, zajma)

Nakon što zajmoprimac potpišete Ugovor o kratkoročnoj pozajmici u roku od jednog do dva dana isplaćuje se ugovoreni iznos na račun zajmoprimca. U Ugovoru o kratkoročnoj pozajmici su navedeni svi parametri i instrumenti osiguranja povrata pozajmice kao i visina kamatne stope te rok trajanja kratkoročne pozajmice.

Otplata kratkoročne pozajmice (kredita, zajma)

Otplata kratkoročnog zajma ugovara se najčešće jednokratko - po završetku ugovorenog vremenskog intervala uz obavezno jednokratno plaćanje ugovorene kamate obračunate prema danu povrata glavnice kratkoročne pozajmice.

OPREZ! U početku je odmah bitni naglasiti da kreditiranje pozajmicom investicijskih projekata s kratkoročnim kreditima nosi veliki rizik otplate kredita, a u slučaju nemogućnosti otplate kratkoročnog kredita, davatelj kredita može ne dozvoliti reprogramiranje takvog kredita, što u najgorem slučaju može uzrokovati odlazak tvrtke (korisnika kredita) u stečaj.

 


Kratkoročna pozajmicaTrebate kratkoročni kredit?

Ovo je mjesto za reklamu subjekata koji daju kratkoročne kredite.

Metode internetskog marketinga za kreditne urede || Zna tko kako i gdje uložiti novac u online marketing i ostvariti zaradu na internetu?