Objava za medije

Objava za medije (PR, engl. Press Release) je tekst namijenjen objavi u medijima kao kanalu prema javnosti

PR - Objava za medije (priopćenje za medije) je kao otvoreno pismo koje će javnost dobiti na uvid putem posrednika - medijske kuće (TV, radio, tisak, internet). Objava za medije je dio kampanje odnosa s javnošću koja ponekad pripada i marketing kampanji.

Ako imate nove web stranice, plasirate novu uslugu, proizvodili pak objavljujete svoje poslovne rezultate, te neke druge sadržaje koji su od općeg društvenog značenja koji suzanimljivi medijima ili su u središtu aktualnosti? Sve su to teme za objavu za medije.

Osmišljavanjestandardnog obrasca objave za medije pojednostavitiće pisanje, te uštedjeti na Vašem vremenu i u konačnici doprinijeti točnosti izvješća.

S obzirom da novinari svaki dan primaju razno-razne objave za medije, priopćenja za tisak i preglede brojnih podataka Vaša objava za medije se treba istaknuti u masi. Kako bi baš Vašu objavu za medije ciljani mediji medijski popratili, nužno je pisati u skladu sastandardima takvih dopisa. Ukoliko mediji objave Vašu objavuza medije neizmjenjenu (što nekada i nije teško s obzirom na rad novinara), znači da ste postigli svoj cilj - stvorili ste ispravanobrazac za komunikaciju preko medija do javnosti.

Samo krajnje je pitanje da li ste ste ispravno shvaćeni od strane javnosti? Za takvu uslugu agencija MARKETING ODJEL može za Vas odraditi kampanju odnosa s javnošću:

Agencija MARKETING ODJEL posjeduje ažurnu bazu kontakata sa određenim ciljanim novinarima, te posujede iskustvo i djelatnici agencije osobno poznaju određene novinare. Na taj način iskustvo agencije može Vam pomoći u plasiranju Vaše poruke javnosti uz pomoć medija, a na zadovoljstvo svih uključenih strana - naručitelja PR kampanje, medija, agencije i, naravno - javnosti!

Cilj agencije Marketing odjel je stvoriti ispravnu informaciju u javnosti, a za to treba reagirati u pravo vrijeme i na pravom mjestu. Za sve ostalo tu je - krizno komuniciranje.

e-PR

Elektronski PR ili e-PR je odlična tehnika slanja objava za medije internetskim portalima i blogovima kako bi poruka bila prenesena internetskoj publici na ciljanim web portalim/blogovima.

Također, e-PR Vam može pomoći kod primjene SEO tehnika s obzirom da ima izravnav učinak kao i off-site SEO pristup.


zastava Europske unije
Europska unija
Zajedno do fondova EU
Europski strukturni i investicijski fondovi Operativni program konkurentnost i kohezija

Izrada internetske stranice sufinancirana je kroz projekt "Unaprjeđenje poslovnih web stranica tvrtke Marketing odjel d.o.o." sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj weba isključiva je odgovornost tvrtke Marketing odjel d.o.o.