Marketing Odjel d.o.o. | Zagreb, Hrvatska (Croatia) | agencija@marketing- odjel.com

MARKETING ODJEL

Web portal za internetski marketing, edukaciju, organizaciju događaja,
izradu web stranica, te izradu poslovnih softverskih aplikacija

  Marketing odjel d.o.o.

  Prijava na newsletter

Ime Prezime E-mail

  Ponuda tvrtke

  POSLOVNI SOFTVER

  Poslovna edukacija

Trendy konferencije o internetskom marketingu: Regionalne konferencije za web oglašavanje, web tehnologiju i web poslovanje održavaju se tri puta godišnje: Savjetodavna i edukativna konferencija za malo i srednje poduzetništvo: Internet sajam održava se jednom godišnje:

  MOG = Marketing Odjel Grupa

  Poveznice

Partneri

Partnerske tvrtke s kojima surađuje agencija Marketing odjel

Agencija Marketing odjel u svom poslovanju često surađuje sa svojim partnerskim tvrtkama kako bi pružila kompletnu uslugu krajnjim kupcima. Zbog toga je pratnerska suradnja za agenciju jako važna. Pri tome posebno zahvaljujemo sljedećim partnerskim tvrtkama:

Vjerujemo da ćemo pratnersku suradnju ostvariti i ubuduće.