Account manager

Voditelj kupaca/voditelj projekta je osoba koja je spona između agencije i klijenta

Account managerAccount manager (hrv. voditelj kupaca ili voditelj projekta) je osoba koja je u stalnom kontaktu s klijentom, a unutar agencije za tržišnu komunikacije osigurava realizaciju dogovorenih projekata. Zadužena je za planiranje, ostvarivanje i održavanje dobrog odnosa između klijenta i agencije.

Account manager pomaže klijentima u poslovanju tako što implementira strategije psolovanja svoje agencije do razine gdje ima klijentovo povjerenje i odgovornost vođenja procesa poslovne komunikacije sa strane klijenta i agencije.

Account manager (voditelj projekta) će pomoći pri demistificiranju procesa poslovne komunikacije omogućujući međusobno upoznavanje korak po korak, od određivanja zajedničkih poslovnih ciljeva kroz izgradnju strategija poslovne komunikacije do vrednovanja uspješnosti poslovnih procesa.

Account manager često radi u marketinškoj agenciji te je povezan sa marketinškim aspektima poslovanja klijenta.

Voditelj kupaca tj. voditelj projekta je osoba koja posjeduje sljedeće poslovne sposobnosti:

  • Održava odnose između tvrtke i postojećih korisnika kroz redovite posjete
  • Posjećuje potencijalne korisnike i demonstrira vrijednosti novih predloga te otvora mogućnosti širenja posla
  • Djeluje kao jedina dodirna točka između tvrtke i njenih postojećih korisnika
  • Sudjeluje u ključnim natječajima javne nabave, te priprema ponude i svu potrebitu dokumentaciju
  • Procijenjuje potencijalne prednosti i nedostatke u poslovnim procesima te omogućava da plan ponude bude ispravno provođen
  • Pregovara uvjete ugovora i završne prodaje te pregovara o promijenama u cijeni, isporuci te funkcionalnim i estetskim specifikacijama proizvoda ili usluga
  • Prikuplja podatke o tržištu i korisnicima, te treba imati jasan uvid u posao klijenta i njegove potrebe
  • Osigurava tvrtki povratnu informaciju o budućim trendovima nabave
  • Redovno evidentira prodaju i narudžbe
  • Provjerava i uspoređuje vlastiti učinak prodaje

Tržište i potrošači mijenjaju se iz dana u dan stoga je potrebno kontinuirano pratiti kretanja i usvajati svjetske trendove.


Filaks

Brand manager

Voditelj projekta | Account Manager

Učilište Filaks ima program usavršavanja za account managera tj. voditelja projektakoji je nastao radi stvaranje uspješne marketinške strategije iintegrirane marketinške komunikacije na današnjem turbulentnom tržištu.

 


zastava Europske unije
Europska unija
Zajedno do fondova EU

Europski strukturni i investicijski fondovi Operativni program konkurentnost i kohezija ESIF Financijski instrumenti

Izrada internetske stranice sufinancirana je kroz projekt "Unaprjeđenje poslovnih web stranica tvrtke Marketing odjel d.o.o." sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj weba isključiva je odgovornost tvrtke Marketing odjel d.o.o.