Auto Promet

Auto prijevoz - promet - automobilski, auto-moto sportski, cestovni, vozilo, cesta

Auto promet, odnosno auto prijevoz je transport putnika ili dobara putem ceste sa polazišta na odredište uz usvajanje putnog pravca (itinerera). Prometnim sredstvom u auto prometu upravlja vozač.

Auto promet - Cestovni prometCestovni promet je najrazvijeniji i najznačajniji modalitet kopnenog prometa (uz željeznički promet). Cestovni promet uključuje podkategoriju - automobilski promet. Automobil (skraćeno: auto) je danas najbrojnije jedinično prometno sredstvo u Hrvatskoj i u svijetu.

Cestovnim prometom se prevozi najviše putnika u svijetu. U prijevozu robe na kopnu, cestovni promet uspješno pomaže željezničkom prometu. Procijenjuje se da se u svijetu godišnje cestovnim prometom koristi nekoliko stotina milijardi putnika te se preveze desetine milijardi tona robe godišnje.

U svijetu je izgrađeno oko 25 milijuna kilometara cestovnih pravaca. Polovina od tih cesta suceste sa modernim cestovnim zastorom, trećina su sa tucanikom, aostalo otpada na zemljane puteve. SAD i Europa raspolažu s glavninomsvjetskih cesta sa modernim cestovnim zastorima. U Europi ima oko4 mil. km, a u SAD 3,6 mil km cesta.

Smještajni kapaciteti za najčešće samo jedno noćenje putnika locirani uz cestu zove se motel kao složenica od rijeći "mobil" i "hotel". Motel je česta usputna stanica auto prijevoznika (vozača) kojima je auto promet temeljni poslovni model njihovog poslovanja ili njihovog poslodavca.

Cesta je javni prometni pravac, ali i ulica u naselju te nerazvrstana cesta za promet vozilima. Postoje slijedeće vrste cesta: javna cesta, autocesta, brza cesta, cesta namijenjena isključivo za promet motornih vozila, državna cesta, županijska cesta, lokalna cesta, nerazvrstana cesta, te zemljana cesta. Po cesti se vozi sa automobilom (auto) ili motorom (moto)

Vozilo je prijevozno sredstvo namijenjeno za kretanje po cesti ako se pritomne kreću brzinom većom od brzine ljudskog hoda. Vozilo je najčešće auto (automobil) ili motor (moto) kojm upravlja vozač.

Automobil (auto) je vozilo za transport putnika i robe na kopnu (nikako ne po tračnicama). Automobili se za prijevoz se koriste već izgrađenim prometnicama. Prema namjeni automobili su: putnička vozila, kombinirana vozila, teretna vozila, specijalna vozila, radna vozila, vučna vozila, vojna vozila, sportska vozila. Riječ automobil dolazi od složenice koja sadrži riječi "auto" i "mobil" što znači samostalno kretanje (bez potrebe za vučom konja ili ljudi).

Automobilska industrija je jedna od narazvijenijih gospodarskih grana u svijetu, pogotovo u proizvodnoj djelatnosti, no ne i svugdje. U Hrvatskoj gotovo da nema proizvodnje u automobilskoj industriji, dok posao zastupnika stranih automobilskih industrija jednostavno cvijeta. Također, razvijeno je tržište malih i srednjih uslužnih auto servisa vezanih uz automobilsku gospodarsku granu. Pojam automobila je u regiji često prepoznat kao statusni simbol i kod siromašnijih građana, a manje kao prijevozno sredstvo za transport putnika i roba sa točke A u točku B.

Najam vozila (engl. rent-a-car) je usluga pružanja rezervacije i posudbe prijevoznog sredstva (automobil, auto, kombi) ili više njih na posudbu poslovnom klijentu na određeni ili neodređeni vremenski rok.

 

 

 


zastava Europske unije
Europska unija
Zajedno do fondova EU

Europski strukturni i investicijski fondovi Operativni program konkurentnost i kohezija ESIF Financijski instrumenti

Izrada internetske stranice sufinancirana je kroz projekt "Unaprjeđenje poslovnih web stranica tvrtke Marketing odjel d.o.o." sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj weba isključiva je odgovornost tvrtke Marketing odjel d.o.o.