Istraživanje tržišta

Istraživanje tržišta je prikupljanje točnih i pouzdanih podataka za odlučivanje kod tržišnog poslovanja

Istraživanje tržištaIstraživanje tržišta označava prikupljanje točnih i pouzdanih podataka koje pomažu u odlučivanju kod tržišnog poslovanja, planiranja aktivnosti, rješavanja konkretnih teškoća ili kontroli uspješnosti nekog poslovanja. Istraživanje tržišta pruža opciju da ključne odluke drugi donose na temelju točnih informacija koje agencija prikupi pravilnim istraživanjem. Također, informacije se dobivaju i rješavanjemciljanih problema te prepreka na putu do uspjeha u poslovanju.

Za istraživanje tržišta koriste se usluge stručnjaka iz područja psihologije, sociologije, informatike i ekonomije. 

Agencija MARKETING ODJEL za potrebe svojih klijenata odrđauje sljedeće poslove istraživanja tržišta:

  • segmentacija tržišta (provjera slike proizvoda ili marke i društvo, te poznavanje, uporaba, vjernost i zadovoljstvo konzumenata)
  • razvoj proizvoda (određivanje karakteristika proizvoda ili usluga, te testiranje proizvoda ili marki)
  • prodaja (analiza tržišnog i prodajnog potencijala, predviđanje konjunkture gospodarstva, te predviđanja i analizu same prodaje) 
  • promidžbena kampanja (kreativno oblikovanje promidžbene poruke, izbor medija, zakup medijskog prostora)
Nužnost istraživanja tržišta se vidi u tome što se rizik poslovanja nikada u potpunosti ne može ukloniti. Zbog tog razloga se prikupljanje informacija i analiziranje dobivenih informacija smatra umanjivanjem rizika za donošenje novih važnih poslovnih odluka. Tvrtka ili institucija se odlučuju na istraživanje tržišta samo onda kada ne raspolažu sa dovoljno podataka koji su važni da se odluče sasvim nove ključne odluke.


zastava Europske unije
Europska unija
Zajedno do fondova EU

Europski strukturni i investicijski fondovi Operativni program konkurentnost i kohezija ESIF Financijski instrumenti

Izrada internetske stranice sufinancirana je kroz projekt "Unaprjeđenje poslovnih web stranica tvrtke Marketing odjel d.o.o." sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj weba isključiva je odgovornost tvrtke Marketing odjel d.o.o.