Odvjetnik

Odvjetnici uslužuju pravnu pomoć drugim osobama u ostvarivanju njihovih prava

Odvjetnik Odvjetnik tj. odvjetnici nude i pružaju pravnu pomoć drugim fizičkim i pravnim osobama u ostvarivanju njihovih prava i pravnih interesa. Odvjetnici pružaju razne oblike pravne pomoći drugim osobama. To smiju biti sljedeći oblici pomoći u pravu:

  • savjetodavne pravne usluge,
  • sastavljanje različitih isprava (npr. ugovor, oporuka, izjava, tužba, žalba, prijedlog, zahtjev, molba ili razni podnesci),
  • zastupanje stranaka pred sudom i drugim tijelima.

Što je to odvjetnička tajna?

Zakon o odvjetništvu definira u svom članku 13. slijedeće pravilo: Odvjetnik je dužan, sukladno zakonu, čuvati kao odvjetničku tajnu sve što mu je stranka povjerila ili što je u zastupanju stranke na drugi način saznao. Odvjetničku tajnu dužne su čuvati i druge osobe koje rade ili su radile u odvjetničkom uredu.

 


Ključne riječi: pravo, pravnik, zastupanje, odvjetnička komora, državni odvjetnik, sud, sudac, ugovor, oporuka, izjava, žalba, tužba, prijedlog, zahtjev, molba, podnesak, pravna pomoć, odvjetnički ured


Plaćeni oglas

Odvjetničke web stranice

Odvjetnički web Pravilnikom o izradi web stranica odvjetnika koji je stupio na snagu 14. veljače 2009. godine, odvjetnicima i odvjetničkim uredima u Republici Hrvatskoj otvorena je mogućnost predstavljanja javnosti putem web stranica.

Odvjetničke web stranice ili web stranice odvjetničkog društva, mogu biti efikasno sredstvo za informiranje javnosti i, što je najvažnije, izvor upita potencijalnih klijenata.

Za dobivanje diplome pravnika potrebne su Vam minimalno četiri godine školovanja, ali posjetitelj web stranice provede tek nekoliko sekundi procjenjujući Vaš talent i postignuća! Zbog toga profesionalnim dizajnom svoje web stranice ostavite pozitivan prvi utisak, a kvalitetnim sadržajem privucite potencijalne klijente da kontaktiraju upravo Vas!

Više informacija o izradi odvjetničkih web stranica potražite na stranicama projekta Odvjetnički web.


zastava Europske unije
Europska unija
Zajedno do fondova EU

Europski strukturni i investicijski fondovi Operativni program konkurentnost i kohezija ESIF Financijski instrumenti

Izrada internetske stranice sufinancirana je kroz projekt "Unaprjeđenje poslovnih web stranica tvrtke Marketing odjel d.o.o." sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj weba isključiva je odgovornost tvrtke Marketing odjel d.o.o.