Prodajne vještine

Kroz prodajne vještine prodavatelja osigurava zadovoljstvo kupca u prodaji

Prodaja je proces zadovoljenja potreba kupca u kojem sudjeluje jedna ili više osoba na strani podavača i kupca.

Prodajne vještine su sposobnosti prodavatelja da pravilnim pristupom osigura zadovoljstvo kupca kroz proces prodaje.

Pri tome prodavatelj mora imati vještine kojima upravlja informacijama za razlog kupovine, za koga i s čijim novcem kupci kupuju, što kupuju kako bi znali koliko mogu utjecati na prodaju. Na prodajnom razgovoru prvo slijedi otvaranje kroz međuljudsko razumijevanje i prihvaćanje, preslikavanje te postepeni ulazak u prodajni razgovor gdje se finalizira slika o potrebama kupca. Potrebno je unaprijed imati informacije i saznanja do koji treba doći u prodajnom procesu. Nakon uspješno obavljene analize kupčevih potreba, slijedi faza ponude kroz tri vrste informiranja kupca od strane prodavača:

  • činjenice (statistički podaci)
  • korist (više vrsta koristi)
  • dokaz (reference, prototip)

Nakon toga u procesu prodaje slijedi odgovor kupca, te nastavak suradnje ili zatvaranje. No, sve je to tek početak jedne nove i dugoročne suradnje. Potrebe koje ima kupac danas će se razlikovati od potreba koje će imati "sutra".

Prodajne vještine u svom dijelu prodajnog razgovora zahtjevaju znanja iz područja komunikacijskih vještina i NLP-a.

 


zastava Europske unije
Europska unija
Zajedno do fondova EU

Europski strukturni i investicijski fondovi Operativni program konkurentnost i kohezija ESIF Financijski instrumenti

Izrada internetske stranice sufinancirana je kroz projekt "Unaprjeđenje poslovnih web stranica tvrtke Marketing odjel d.o.o." sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj weba isključiva je odgovornost tvrtke Marketing odjel d.o.o.