Društveno umrežavanje (engl. social networking)

Umrežavanjem pojedinaca i društvenih zajednica na webu nastaje društveno umrežavanje na internetu

Društveno umrežavanje na internetuDruštveno umrežavanje na internetu stalno prikuplja novo članstvo, poziva ono već registrirano, te se promovira kao i druge društvene mreže marketing sloganom "svi su tamo". Neke stvari razlikuju pojedina društvena umrežavanja (npr. Facebook i Linkedin) od većine drugih društvenih mreža na internetu. To su sljedeće razlike:

  • ostavljaju dojam da su za ozbiljne korisnike, iako je većina korisnika današnjih društvenih mreža u godinama tinejđera,
  • za razliku od blogova (npr. Blogger.com, Blog.hr, Mojblog.hr) i drugih društvenih web servisa (npr. MySpace) ne dozvoljavaju kompletnu promjenu web dizajna predloška te zbog toga utječu na bolju web upotrebljivost u pregledniku zbog članova koji bi ju mogli nehotice narušiti, te
  • sadrže web aplikacije tj. web module koje korisnici mogu sami pisati i stvarati nove i zanimljive primjene društvenih mreža.

Internetsko društveno umrežavanje (engl. internet social networking) je nešto noviji fenomen u sferama interneta. Tu se radi o slobodnim web servisima pomoćukojih korisnici mogu ostvariti raznovrsne oblike društvene komunikacije sa stvarnim osobama u svijetu te se pojedncimogu osobno predstaviti kroz svoje korisničke web stranice.

Društvenim mrežama danas se rabestotine milijuna internetskih korisnika.

SMO (eng. SocialMedia Optimization) je pristup pomoću kojeg se stvara javni publicitet na internetu.


zastava Europske unije
Europska unija
Zajedno do fondova EU

Europski strukturni i investicijski fondovi Operativni program konkurentnost i kohezija ESIF Financijski instrumenti

Izrada internetske stranice sufinancirana je kroz projekt "Unaprjeđenje poslovnih web stranica tvrtke Marketing odjel d.o.o." sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj weba isključiva je odgovornost tvrtke Marketing odjel d.o.o.