Marketing Odjel d.o.o. | Zagreb, Hrvatska (Croatia) | agencija@marketing- odjel.com

MARKETING ODJEL

Web portal za internetski marketing, edukaciju, organizaciju događaja,
izradu web stranica, te izradu poslovnih softverskih aplikacija

  Marketing odjel d.o.o.

  Prijava na newsletter

Ime Prezime E-mail

  Ponuda tvrtke

  POSLOVNI SOFTVER

  Poslovna edukacija

Trendy konferencije o internetskom marketingu: Regionalne konferencije za web oglašavanje, web tehnologiju i web poslovanje održavaju se tri puta godišnje: Savjetodavna i edukativna konferencija za malo i srednje poduzetništvo: Internet sajam održava se jednom godišnje:

  MOG = Marketing Odjel Grupa

  Poveznice

Kontekstualno oglašavanje

Kontekstualno oglašavanje, tematsko oglašavanje, smisleno oglašavanje, SEM

Kontekstualno oglašavanje je oblik internetskog marketinga koji omogućava da se oglasi naručitelja dobro usmjere na one web stranice i to sa onim web sadržajem koji najviše odgovara oglašivaću kao zakupniku oglasnog prostora. Dobro usmjeravanje se postiže odabirom fraza ili riječi koje se zovu "ključne riječi" (engl. keywords) kojima se teži što boljem opisivanju:

  • ciljanih proizvoda i usluga,
  • ciljane publike i
  • ciljanih web stranica.

Dobre ključne riječi objedinjuju sve tri karakteristike kako bi kontekstualna kampanja bila optimalno odrađena.

Web stranice koje tematski prikazuje kontekstualne oglase se nalaze u kontekstualnoj mreži koju Vam omogućava pružatelj usluga kontekstualnog oglašavanja. To su npr. Facebook, Google AdWords, ETARGET, ToboAds, Xclaim i drugi.

Kontekstualno oglašavanje je u marketing krugovima čest nazivano i SEM (engl. Search Engine Marketing).

Agencija MARKETING ODJEL može za Vas voditi kampanje za kontekstualno oglašavanje za hrvatsko govorno područje.

Preduvjet za kontekstualno oglašavanje je izrada web stranica.