Najam nekretnina

Stanovi, kuće, vile, imanja, montažne kuće - veliki broj nekretnina za najam (iznajmljivanje, unajmljivanje)

KAKO IZNAJMLJIVATI NEKRETNINU U HRVATSKOJ?

Iznajmljivanje nekretnine (stana, kuće ili poslovnog prostora) je često zahtjevan i vremenski dug proces. U cilju da pojednostavite ovaj proces mi Vam preporučamo da vlasnik (budući najmodavac) sam sebi unaprijed definira određene kriterije kao što su:

 • koja točno nekretnina,
 • analiza opremljenosti nekretnine,
 • profil najmoprimca,
 • vremenski period najma,
 • ostale uvijete iznajmljivanja.

Da bi neka nekretnina bila zanimljiva za buduće najmoprimce minimalna razina opremljenosti (stambene) nekretnine je da posjeduje potpunu kuhinju sa svim osnovnim elektro-uređajima (bijela tehnika) te potpuno funkcionalnu kupaonu.

Najam - da li je to iznajmljivanje ili unajmljivanje?

Bogati hrvatski jezik nam omogućava da proces "posuđivanja" objekta koji je u vlasništvu jedne strane bude na raspolaganju drugouj strani zovemo i najam i iznajmljivanje i unajmljivanje. Koja je razlika između tih naziva?

 • Najam - proces na koji se gleda od treće strane (niti sa strane najmodavca niti sa strane najmoprimca)
 • Iznajmljivanje - je proces najma koji se gleda sa strane najmodavca
 • Unajmljivanje - je proces najma koji se gleda sa strane najmoprimca

Tako se kaže da najmodavac iznajmljuje nekretninu, a najmoprimac unajmljuje nekretninu. No često se kolokvijalno krivo govori i kaže "najmoprimac je iznajmio nekretninu".

Najmoprimac se još zove i zakupac.

Savjeti za najam nekretnina

Iznajmljujete li ili unajmljujete neku nekretninu (to može biti stan, kuća, vila, imanje, montažna kuća, ...), bitno Vam je da prvo sklopite ugovor o najmu u pisanom obliku. Tim se ugovorom o najmu najmodavac obvezuje predati nekretninu najmoprimcu na korištenje, a ovaj mu se obvezuje za to plaćati najamninu. Najamninu je dužan plaćati u rokovima određenim ugovorom. Ugovorom se određuju i iznos navedene najamnine (u kunama ili protuvrijednost u eurima), te druga prava i obveze i najmodavca i najmoprimca te na kraju i otkazni rok za taj ugovor o najmu.

Najmodavac je dužan održavati stan koji daje u najam u stanju pogodnom za stanovanje, u skladu s ugovorom o najmu, te je dužan o svom trošku pravodobno izvršiti potrebne popravke koje spadaju u održavanje, ali ne i one koje su nastali nepravilnom upotrebom. Nadalje, najmodavac je dužan nadoknaditi najmoprimcu troškove popravaka koje je ovaj izvršio, bilo stoga što nisu trpjeli odgađanje ili ih najmodavac, obaviješten o njima, nije izvršio u primjerenom roku.

Najmoprimac ima dužnost informirati najmodavca o neophodnim popravcima u nekretnini i na zajedničkim dijelovima nekretnine, te štetu koju prouzroči najmoprimac odgovara osobno po općim propisima. 

Porez za najmodavca

Najmodavac koji daje prostor u najam možete biti obveznik:

 1. poreza na dohodak od imovine,
 2. poreza na dohodak od imovine kao porez na dohodak od samostalne djelatnosti,
 3. prireza porezu na dohodak,
 4. poreza na dobit.

Više o porezima (koji se u RH često mijenjanju) najbolje da pogledate na web stranicama porezne uprave.


zastava Europske unije
Europska unija
Zajedno do fondova EU

Europski strukturni i investicijski fondovi Operativni program konkurentnost i kohezija ESIF Financijski instrumenti

Izrada internetske stranice sufinancirana je kroz projekt "Unaprjeđenje poslovnih web stranica tvrtke Marketing odjel d.o.o." sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj weba isključiva je odgovornost tvrtke Marketing odjel d.o.o.