Financije

Financije

Financije predstavljaju plaćanje (lat. finantio = plaćanje) dok moderno značenje riječi financije dolazi iz francuskog "finance" što znači - financirati tj. prikupljati novac radi obavljanja određene aktivnosti (posla). Prikupljanje ili plaćanje isključivo kroz novac spada pod financija nekog subjekta (pravne ili fizičke osobe).

Postoje tzv. javne financije nekog grada, županije, države, ali i financije unutar tvrtke/firme te osobne financije za fizičke osobe.

Kod svake ekonomije je važno da djeluje tržište tj. tržištu je prepustiti alokaciju resursa jer ono to radi najracionalnije i može najbolje odgovoriti na temeljno pitanje ekonomije - što, kako i za koga proizvoditi. Financije su potrebne tržištu da ono uspješno djeluje i to kod sljedećih situacija:

  • Ponuda roba i usluga (dobara)
  • Eksterni tj. vanjski učinci
  • Rizici i selekcija za osiguranje
  • Monopol
  • Preraspodjela dobiti
  • Pravna regulativa
  • Stabilizacijske mjere

Financije služe za interno i eksterno upravljanje novcem tj. novčanim tijekom. U nedostatku novca, entiteti posežu za kreditom banaka ili drugih financijskih institucija. Kredit je odlična stvar za premošćivanje privremene nelikvidnosti i kao takav je pokretač gospodarstva. Za kredit potrebno je osigurati i osiguranje (jamstvo, garanciju) za vraćanje kredita.

Krediti (pozajmice)

Kratkoročna pozajmica je kredit tj. zajam na vremenski rok do najduže jedne godine. Za realizaciju potrebno je potpisati Ugovor kojim se jedna strana (zajmodavac) obvezuje da drugoj strani-(zajmoprimcu) isplati ugovoreni iznos novaca na unaprijed definirani vremenski interval, te se zajmoprimac ugovorno obvezuje da će taj naveden iznos novca vratiti zajmodavcu uz ugovorenu kamatu.

Kao instrument osiguranja ugovorenog iznosa novca od rizika kratkoročne pozajmice koristi se:

  • dostava bonitetnih dokumenata (BON1, BON2, ...)
  • zadužnica ovjerena kod javnog bilježnika (zbog zaštite od ne-naplate)
  • valutna klauzula (zbog zaštite od promjena na valutnom tržištu)

VAŽNO: Zajmoprimac duguje i zakonsku zateznu kamatu iako ona nije posebno ugovorena. 

Nakon što zajmoprimac potpišete Ugovor o kratkoročnoj pozajmici u roku od jednog do dva dana isplaćuje se ugovoreni iznos na račun zajmoprimca. U Ugovoru o kratkoročnoj pozajmici su navedeni svi parametri i instrumenti osiguranja povrata pozajmice kao i visina kamatne stope te rok trajanja kratkoročne pozajmice.

Dugoročna pozajmica je druga najpoznatija metoda financiranja tvrtki male ili srednje vrijednosti. Dugoročna pozajmica se obično uzima na tvrtkin konto kolateralne vrednosti nekretnina, inventara i opreme. Dugoročna pozajmica se javlja u mnogim oblicima i postoje mnogi izvori za ovu vrtstu financiranja poslovanja. Dugoročna pozajmica se u tvrtki postavljao na razinu kao i prvo pravo nad trenutnim i dugoročnim sredstvima.


zastava Europske unije
Europska unija
Zajedno do fondova EU

Europski strukturni i investicijski fondovi Operativni program konkurentnost i kohezija ESIF Financijski instrumenti

Izrada internetske stranice sufinancirana je kroz projekt "Unaprjeđenje poslovnih web stranica tvrtke Marketing odjel d.o.o." sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj weba isključiva je odgovornost tvrtke Marketing odjel d.o.o.