Kredit

Krediti u ponudi banke (stambeni, hipotekarni, kratkoročni, dugoročni)

MI NE IZDAJEMO KREDITE !!!


KreditKredit se odnosi na novčani dužničko-vjerovnički odnos kod financija. Kod kreditnog posla, vjerovnik kredita (najčešće banka ili neki drugi davatelj kredita) ustupa pravo korištenja određenog iznosa novčanih sredstava dužniku (debitoru, osobi koja preuzima i vraća kredit) na ugovoreno vrijeme i uz ugovorene uvjete povrata.

Riječ kredit dolazi iz francuskog, njemačkog i talijanskog jezika, te iz latinskog credo - ono što je povjereno, zajam.

U širem smislu riječi obuhvaća različite namjenske i nenamjenske kreditne oblike poput:

 • novčanih zajmova,
 • robnih i potrošačkih kredita,
 • financijskih kredita,
 • poslovnih aranžmana prodaje robe,
 • usluga i izvođenja radova uz odgođenu naplatu,
 • dužničke vrijednosne papire,
 • standby sporazume, otvorene račune i dr.. 

Podjela kredita

Krediti se dijele prema različitim kriterijima:

 • kreditiranju robe ili novca,
 • komercijalne ili bankarske kredite
 • svrsi (proizvođački krediti i potrošački krediti)
 • namjeni (za obrtna sredstva i za investiciju)
 • osiguranje na otvorene ili pokrivene

Prema roku dospijeća i ekonomskoj funkciji na:

 • kratkoročne (do 1 godine),
 • srednjoročne (od 3 do 5) i
 • dugoročne (od 5 godina).

Kratkoročni krediti (kratkoročne pozajmice) imaju rok dospijeća do 1 godine, a to su:

 • kontokorentni,
 • eskontni,
 • lombardni,
 • akceptni,
 • rambursni i 
 • avalni kredit.

Dugoročni krediti služe za financiranje velikih investicija. Zbog dugoga roka na koji se odobravaju (npr. dvadeset i više god.), dugoročni su krediti za vjerovnike razmjerno visoko rizičan posao, pa se njihovo odobravanje u pravilu uvjetuje osiguranjem kredita na sljedeće načine:

 • založnim pravom na nekretnini (hipoteka),
 • solidarnoga jamstva (jedne ili više osoba - jamac ili sudužnik),
 • osiguranja nekretnine od različitih rizika,
 • polica osiguranja korisnika kredita od posljedica nesretnoga slučaja vinkulirane u korist kreditora
 • itd.

Najpoznatiji dugoročni kredit za fizičke osobe su stambeni krediti kojima, pogotovo mladi, rješavaju svoje stambeno pitanje.

Za što služi kredit?

Kao prvo, služi kao instrument premošćenja tekuće nelikvidnosti, odnosno financiranja izvoza, uvoza, potrošnje, investicija (građevinarstvo - hotel, restoran, ...) ili proizvodnje u razdoblju nedovoljne štednje, kredit je važna poluga gospodarskog rasta i razvoja.

Nadalje, u nedostatku čistog novca, što je česta današnja zbilja - kao sredstva prometa i plaćanja, preko čekova, mjenica i drugih kreditnih instrumenata smanjuje se opasnost od gospodarskog zastoja, nedovoljne potražnje uz danu ponudu ili pak nedostatka ponude roba i usluga potrebnih za zadovoljenje potražnje.

Odobravanje kredita i kreditno osiguranje

Odobravanje novčanih i nenovčanih kredita, bazirano je na povjerenju prema dužniku, odnosno ocjeni njegove kreditne sposobnosti i spremnosti vraćanja kredita u dogovorenom roku, uz plaćanje određene naknade u obliku kamate. Kako bi se smanjio rizik od nemogućnosti dužnika da uredno izvršava svoje prema vjerovniku, korištenje kredita često je uvjetovano određenim kreditnim osiguranjem:

 • jamstvo
 • jamac
 • sudužnik
 • pravom zaloga pokretnine (automobil)
 • založno prava nad nekretninom

Hipotekarni kredit

Hipotekarni krediti je u biti dugoročni kredit (s rokom dospijeća od deset do dvadeset godina) koji je osiguran upisom hipoteke, odnosno založnoga prava na nekretnini. Hipotekarni i stambeni kredit nisu jedno te isto.

 


Kratkoročna pozajmicaTrebate kratkoročni kredit?

 

Ovo je mjesto za oglas subjekata koje daju kratkoročne kredite.


zastava Europske unije
Europska unija
Zajedno do fondova EU

Europski strukturni i investicijski fondovi Operativni program konkurentnost i kohezija ESIF Financijski instrumenti

Izrada internetske stranice sufinancirana je kroz projekt "Unaprjeđenje poslovnih web stranica tvrtke Marketing odjel d.o.o." sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj weba isključiva je odgovornost tvrtke Marketing odjel d.o.o.