Obrazovanje

Obrazovanje je i proces i sadržaj i rezultat planiranog ili slučajnog usvajanja znanja

ObrazovanjeObrazovanje je i proces i sadržaj i rezultat planiranog ili slučajnog usvajanja znanja u smislu razvoja jedne ili više kognitivnih sposobnosti pojedinca, ali i grupe. Također, obrazovanje je i stjecanje raznovrsnih znanja, usvajanje umijeća i stjecanje navika.

Postoji tzv. formalno obrazovanje i usvaja se u državnim i privatnim školskim institucijama. To su:

  • predškolsko obrazovanje
  • osnovnoškolsko obrazovanje
  • srednjoškolsko obrazovanje
  • dodiplomsko obrazovanje
  • postdiplomsko obrazovanje

Dodiplomsko i postdiplomsko obrazovanje se smatraju formalnim akademskim obrazovanjem. Vanškolsko tj. vannastavno obrazovanje se često naziva - edukacija. Edukacija je proces doškolovanja, stjecanja specifičnih znanja i određivanje u struci kroz certificiranje.

Usvajanje znanja - učenje je pristup kojim učenik upravlja svojim procesom učenja. Usvajanje znanja se temelji na učeničkom poznavanju vlastitih osobina i sposobnosti, te na znanju o obrazovnim zadacima što ih učenik treba izvršiti kako bi zaokružio cijelinu usvajanja znanja. Učenik nakon usvajanja znanja treba moći primjeniti usvojena znanja, treba prije usvajanja znanja imati nužno predznanje te treba biti upoznat sa svrhom i mogućnostima uporabe vrijednosti novog znanja koje će steći kroz proces učenja.

E-learning je moderan proces obrazovanja tj. učenja koji omogućava učenje na daljinu posredstvom telekomunikacijske opreme - interneta, mobitela i sl. Za e-learning postoje web aplikacije koje omogućavaju društveno umrežavanje učenika i učitelja kroz preglednik (browser). Jedan od poznatim domaćih e-learning servisa je i servis tipa "pitanja i odgovori" pod nazivom Znatko. Koristi se za pronalazak stručnih odgovora na zanimljiva pitanja posjetitelja. Pitanja možete postaviti i Vi. A isto tako i odgovarati. No, svi ostali ocjenjuju točnnost i kvalitetu odgovora, ali i samog pitanja.


zastava Europske unije
Europska unija
Zajedno do fondova EU

Europski strukturni i investicijski fondovi Operativni program konkurentnost i kohezija ESIF Financijski instrumenti

Izrada internetske stranice sufinancirana je kroz projekt "Unaprjeđenje poslovnih web stranica tvrtke Marketing odjel d.o.o." sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj weba isključiva je odgovornost tvrtke Marketing odjel d.o.o.