Ekonomija, gospodarstvo, poslovanje

Skup pravila i vještina upravljanja privatnim, nacionalnim ili svjetskim dobrom

Ekonomija je nauka o upravljanju resursima. Ekonomija dolazi od grčke riječi oikonomia - upravljanje domom. To je spoj dvije grčke riječi oikos (grč. oikos = dom, kuća, domaćinstvo) i nomos (hrv. zakon, pravilo o upravljanju). U slobodnom prijevodu označava skup pravila i vještina za upravljanje domom. Ekonomija proučava općenite ekonomske djelatnosti te posebna gospodarska područja, tvrtke i druge institucije (npr. država, grad).

Napomena: ekonomija i ekonomika nisu identični pojmovi. Ekonomija je širi, a ekonomika uži pojam. (Wikipedija)

Gospodarstvo

Gospodarstvo dolazi od glagora gospordanje odnosno upravljanje, a predstavlja razumnu uporabu novca ili drugih sredstava zbog postignuća najveće moguće koristi uz najmanju moguću žrtvu. Gospodarstvo ili privreda je ljudska djelatnost koju čine tri osnovna čimbenika:

 • proizvodnja,
 • potrošnja i
 • razmjena

Postoji u gospodarstvu četvrti čimbenik - samoopskrbljivanje (pojam je svojstven plemenskim i nerazvijenim zajednicama). U danas najrazvijenijim zemljama postoji i tržišno gospodarstvo.

Analizom izazova gospodarstva i gospodarskih trendova bave se ekonomija i ekonomska geografija. Pri tome, ekonomiija prati utjecaje gospodarskih zakona u okviru pojedine regije - zemlje, skupine ili svijeta, dok je stvar proučavanja ekonomske geografije gospodarski prostorni sustav proizvodnje, razmjene i potrošnje te međusobna povezanost gospodarstva i stanovništva.

Ekonomija - društvena znanost

Ekonomija je vrsta društvenih znanosti koja proučavaju sljedeća područja:

 • proizvodnju dobara i tržišnu ponudu,
 • raspodjelu dobara i usluga,
 • razmjenu dobara i usluga,
 • razmjenu i potrošnju dobara i usluga u:
  • određenom vremenu,
  • prostoru i
  • društvu.
Recesija je vrijeme ekonomskog pada.

Poduzetništvo

Poduzetništvo je rađanje novih ekonomija i novih gospodarskih grana. Poduzetništvo je želja pojedinca ili više njih (partneri) da uzodređeno ulaganje resursa (kapitala, vremena, nekretnina, pokretnina, ...) i preuzimanje rizika uz neizvjesnosti ulaska uposlovni (poduzetnički) poduhvat sa ciljem stvaranja profita.

Poduzetništvo je način gospodarskog djelovanja u kojem poduzetnik odlučuje što, kako i za koga stvoriti i na tržištu realizirazi ulazeći u poduzetnički pothvat na svoj trošak i rizik s ciljem stjecanja dobiti (profita).

Nekada se izraz poduzetništvo veže sa upravljanjem malim tvrtkama, no ipak se izraz proširuju i na velika društva (d.o.o., d.d.). Srž poduzetništva je biti nemiran, biti u stalnoj potrazi za novim idejama,maštovitosti u stvaranju novih poslovnih mogućnosti u gospodarstvu, intuiciji, kvalitetnoj analitičkoj procjeni (istraživanje tržišta), poslovnim vještinama, vještini upravljanja, razvoju malih poduzeća i borbenosti na tržištu.


 


zastava Europske unije
Europska unija
Zajedno do fondova EU

Europski strukturni i investicijski fondovi Operativni program konkurentnost i kohezija ESIF Financijski instrumenti

Izrada internetske stranice sufinancirana je kroz projekt "Unaprjeđenje poslovnih web stranica tvrtke Marketing odjel d.o.o." sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj weba isključiva je odgovornost tvrtke Marketing odjel d.o.o.