Posao hostese

Želiš raditi posao hostese? Odgovoran i važan marketinški dio promocije?

Event management marketinška agencija za hostese može promovirati Vaš brand te ojačati prodaju kroz odlične promotivne aktivnosti. Posao hostesa je u tome cilju važan je, te čak ponekad i ključan element promotivnih aktivnosti. Pri tome, bitno je da tvrtke koje zatraže uslugu hostesa trebaju zatražiti i najbolju uslugu hostesa, pogotovo ako se radi o hostesama za sajam Auto Show Zagreb.

Zato je agencija za hostese u stalnom dogovaranju i prihvaćanju angažmana novih i aktivnih odoba u poslu hostesa kako bi zadovoljila i najzahtjevnije potrebe klijenata. Hostese zainteresirane za rad na sajmovima i konferencijama često šalju zato upravo našoj agencije svoje prijave za rad tj. za posao hostese.

Zadatakpromotivnog procesa agencije za hostese nije samo promocija koja je izravnousmjerena na potrošače klijenata, već i na širu javnost izvan i unutar gospodarskog djelovanja klijenta. Odabir hostesa kao promotora klijentovoggospodarskog djelovanja nužan je dio uspješne promocije nasajmovima ili konfernecijama.

Kako se prijaviti za posao hostese ili promotora?

Hostesa, promotor

Hostese zainteresirane za posao hostese ili promotora mogu se javiti na e-mail:

Pri tome važeće prijave hostesa sadrže sljedeće:

  • klasičan životopis hostese
    (uz dosadašnje iskustvo hostese) 
  • minimalno 2 fotografije lica i cijele figure hostese
    (važno: ne smiju biti naknadno obrađene računalom)
  • visina hostese
Prijavu možete napraviti još danas.

zastava Europske unije
Europska unija
Zajedno do fondova EU
Europski strukturni i investicijski fondovi Operativni program konkurentnost i kohezija

Izrada internetske stranice sufinancirana je kroz projekt "Unaprjeđenje poslovnih web stranica tvrtke Marketing odjel d.o.o." sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj weba isključiva je odgovornost tvrtke Marketing odjel d.o.o.