Konferencija

Organizacija konferencija, kongresa, simpozija, seminara, sajmova, manifestacija i drugih događaja

Konferencija Važan fokus prilikom organiziranja konferencije agencija Marketing odjel daje na upravljanje, te kreativnost i inovativnost organizacijskih procesa prije i za vrijeme trajanja konferencije odnosno kongresa. Pri tome sudionici konferencije usvajaju sasvim nova saznanja, te dolazi do stvaranja okoline za kvalitetno umrežavanje sudionika i pripremanje za snažnije konkuriranje na tržištu u cjelini.

U organiziranje konferencije agencija Marketing odjel uključuje sve presudne suorganizatore koji su ne samo nužni, već dodatni faktor osnaživanja edukativno-poslovnog duha kojim konferencije trebaju zračiti. Takve, poslovno-edukativne konferencije trebaju biti fokusirane na temeljna i ključna pitanja sa kojima se susreću svi sudionici konferencije, kako u gospodarstvu, tako i u javnom sektoru. Zato se tema, pristup temi, te predavači na konferenciji trebaju pomno birati dok sve ostalo može odraditi agencija Marketing odjel. Na Vama je samo da spretno dirigirate sadržajnom komponentom konferencije.

Agencija kao organizator će za Vas pronaći adekvatan prostor (konferencijska zgrada, konferencijski centar) za organizaciju konferencija. Takav prostor mora biti prikladan za sudionike i koji dolaze tramvajem, ali i osobnim automobilom ili autobusom. Auto promet oko konferencijske zgrade treba biti protočan, te treba postojati osiguran auto moto parking u ili oko konferencijske zgrade. Nezaobilazni dio svake konferencije su i hostese koje svojom ljupkošću i informiranošću mogu znatno utjecati na dojam organizacije konferencije. Organizator će osigurati pripremu jela, te transport i serviranje (eng. catering, finger food), ali odabrati i prostor za konferenciju blizu restorana koji može primiti dovoljan broj gostiju za stolovima.

Organiziacija konferencija tj. kongresa dio je turističke ponude određene zemlje ili regije. Hrvatska je često navođena u literaturi kao idealna zemlja za tzv. kongresni turizam (konferencijski turizam).

Konferencija Agencija Marketing odjel čini skup mladih i kreativnih ljudi koji su specijalizirani i registrirani za organizaciju konferencija , kongresa i seminara, te bilo kakvog događaja skupnog karaktera. Ovim putem možete dobiti najpovoljnije uvjete za Vas prilikom organizacije događaja (engl. event management).

Agencija Marketing odjel kao organizator događaja može za Vas preuzeti odgovornost za jednu ili sve aktivnosti organizacije događaja niže navedenih:

Agencija Marketing odjel svoj ugled izgrađuje zahvaljujući visoko profesionalnim djelatnicima, te stručnjacima koji svojom kreativnošću i prilagodljivošću nadilaze očekivano.


Za vrijeme trajanja višedenevne konferencije, kongresa ili simpozija svakako trebate odabrati hotel za hotelski smještaj koji će Vašim posjetiteljima iznajmiti smještajni prostor. S obzirom da je kongresni turizam razvijen u Hrvatskoj, to neće biti problem dogovoriti u sklopu najma kongresne dvorane ako se nalazi u hotelu.

Nakon napornog (stres) konferencijskog dana, preporučamo SPA & Wellness tretmane za opuštanje.


Konferencija Web::StrategijaKonferencija Web::Strategija je u posljedenjih godina pokazala kao najposjećenija konferencija o web poslovanju i web marketingu (dakle, web konferencija). Bavite se web-om, a još niste bili na Web::Strategiji?!? Ccc...


zastava Europske unije
Europska unija
Zajedno do fondova EU

Europski strukturni i investicijski fondovi Operativni program konkurentnost i kohezija ESIF Financijski instrumenti

Izrada internetske stranice sufinancirana je kroz projekt "Unaprjeđenje poslovnih web stranica tvrtke Marketing odjel d.o.o." sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj weba isključiva je odgovornost tvrtke Marketing odjel d.o.o.