Marketing Odjel d.o.o. | Zagreb, Hrvatska (Croatia) | agencija@marketing- odjel.com

MARKETING ODJEL

Web portal za internetski marketing, edukaciju, organizaciju događaja,
izradu web stranica, te izradu poslovnih softverskih aplikacija

  Marketing odjel d.o.o.

  Prijava na newsletter

Ime Prezime E-mail

  Ponuda tvrtke

  POSLOVNI SOFTVER

  Poslovna edukacija

Trendy konferencije o internetskom marketingu: Regionalne konferencije za web oglašavanje, web tehnologiju i web poslovanje održavaju se tri puta godišnje: Savjetodavna i edukativna konferencija za malo i srednje poduzetništvo: Internet sajam održava se jednom godišnje:

  MOG = Marketing Odjel Grupa

  Poveznice

Event | Događaj | Događanje

Događaj, događanje, manifestacija, skup, zabava

EventEvent (hrv. događaj) je trenutak u vremenu kada se nešto posebno dogodilo, događa se ili će se tek dogoditi. Kao modalitet okupljanja, event (događaj) može biti:

  • Svečanost (ceremonija) - npr. svadba,
  • Natjecanje - npr. sportska natjecanja, sportska nadmetanja,
  • Konvencija - npr. kongres ili konferencija,
  • Manifestacija - npr. umjetnička manifestacija,
  • Izložba - sajam, npr. auto show, auto expo, auto salon
  • Festival - npr. festival muzike,
  • Medijski event - događaj koji okuplja i pokrivaju masovni mediji
  • Zabava (engl. party)

Organizacijom događaja nekog eventa (događaja) upravlja event management agencija. Danas su hostese postale sastavni dio svake parade - raznih poslovnih, svećanih, sportskih i drugih evenata.