Krizno komuniciranje

Krizno komuniciranje

Kriza (afera, katastrofa, ...) je istodobno i opasnost, ali i prilika. Ako na nju nismo pripremljeni sigurno ćemo izgubiti do tada stečeni ugled u društvu, među potrošaćima, kod klijenata. Svjetski izvještaji pokazuju da oko 1 posto gubitaka ugleda u javnosti znači ujedno i 3 posto gubitka vrijednosti poduzeća koje je izgubilo taj ugled. Tragično zar ne? Pogotovo ako se radi npr. o 15% gubitka ugleda. Zato postoji...

Krizno komuniciranje

U kriznim situacijama potrebno je upravljanje problemom, učinkovitija (krizna) komunikacija s javnošću i medijima, te izrada i provođenje kriznog plana. Kako to najlakše provesti? Jednostavno je potrebno uključiti u proces najbolju moguću agenciju za odnose s javnošću, dakle PR agenciju koja zna krizno komunicirati za Vas!

Krize su unatoč opasnostima što ih nose u sebi prije svega mogućnosti za poboljšanje trenutačnog stanja organizacije tvrtke. Za reorganizaciju odnosa, ali i ljudi. Odlične su za evoluciju korporacije! Naravno, kroz pravilno krizno komuniciranje čiji plan nastajekroz suradnju agencije za odnose s javnošću, uprave tvrtke te predstavnika odnosa s javnošću unutar tvrtke (ako postoji).

Kako izgleda proces za krizno komuniciranje?

  • Agencija analizira i precipira tvrtku, te njen ugled i samu krizu
  • Provjerava se utjecaj krize na poslovanje tvrtke
  • Pronalazi se nastanak i razvoj krize do tog trenutka
  • Planira se model kriznog komuniciranja sa upravom tvrtke
  • Obrazovanje djelatnika (i uprave) u tvrtki kroz trening (coaching) - komunikacijske vještine
  • Počinje komuniciranje prije, za vrijeme i nakon krize (javni nastupi, izjave za medije, objave za medije, konferencija za novinare, ...)
  • Izrađuje se krizni plan za cijelu tvrtku
  • Smišlja se način za predviđanje potencijalnih problema i planiranje u slučajevima buduće krize

Krizno komuniciranje u višekulturalnim sredinama

Krizno komuniciranje u višekulturnim sredinama se promatra kao dva oblika, a to su:

  • normalna kriza i
  • nenormalna kriza

....u komunikacijskom procesu strukturiranja i stvaranja javnog mnijenja.

Normalno krizno komuniciranje nastaje zbog međusobnog nerazumijevanja pripadnika različitih kultura s tendencijom da se oblici međusobnog kodnog protokolarnog komuniciranja s vremenom ujednačavaju.

Nenormalno krizno komuniciranje nastaje kod višekulturalnih sredina opterećenih međusobnim konfliktima, te ratnim i poratnim situacijama. Zbog toga ne dolazi tek do prekida komuniciranja među različitim etničkim i religijskim zajednicama, već dolazi i do degeneracije komunikacijskih odnosa unutar obitelji sa mješovitim brakovima.


zastava Europske unije
Europska unija
Zajedno do fondova EU

Europski strukturni i investicijski fondovi Operativni program konkurentnost i kohezija ESIF Financijski instrumenti

Izrada internetske stranice sufinancirana je kroz projekt "Unaprjeđenje poslovnih web stranica tvrtke Marketing odjel d.o.o." sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj weba isključiva je odgovornost tvrtke Marketing odjel d.o.o.