Marketing Odjel d.o.o. | Zagreb, Hrvatska (Croatia) | agencija@marketing- odjel.com

MARKETING ODJEL

Web portal za internetski marketing, edukaciju, organizaciju događaja,
izradu web stranica, te izradu poslovnih softverskih aplikacija

  Marketing odjel d.o.o.

  Prijava na newsletter

Ime Prezime E-mail

  Ponuda tvrtke

  POSLOVNI SOFTVER

  Poslovna edukacija

Trendy konferencije o internetskom marketingu: Regionalne konferencije za web oglašavanje, web tehnologiju i web poslovanje održavaju se tri puta godišnje: Savjetodavna i edukativna konferencija za malo i srednje poduzetništvo: Internet sajam održava se jednom godišnje:

  MOG = Marketing Odjel Grupa

  Poveznice

Krizno komuniciranje

Krizno komuniciranje

Kriza (afera, katastrofa, ...) je istodobno i opasnost, ali i prilika. Ako na nju nismo pripremljeni sigurno ćemo izgubiti do tada stečeni ugled u društvu, među potrošaćima, kod klijenata. Svjetski izvještaji pokazuju da oko 1 posto gubitaka ugleda u javnosti znači ujedno i 3 posto gubitka vrijednosti poduzeća koje je izgubilo taj ugled. Tragično zar ne? Pogotovo ako se radi npr. o 15% gubitka ugleda. Zato postoji...

Krizno komuniciranje

U kriznim situacijama potrebno je upravljanje problemom, učinkovitija (krizna) komunikacija s javnošću i medijima, te izrada i provođenje kriznog plana. Kako to najlakše provesti? Jednostavno je potrebno uključiti u proces najbolju moguću agenciju za odnose s javnošću, dakle PR agenciju koja zna krizno komunicirati za Vas!

Krize su unatoč opasnostima što ih nose u sebi prije svega mogućnosti za poboljšanje trenutačnog stanja organizacije tvrtke. Za reorganizaciju odnosa, ali i ljudi. Odlične su za evoluciju korporacije! Naravno, kroz pravilno krizno komuniciranje čiji plan nastajekroz suradnju agencije za odnose s javnošću, uprave tvrtke te predstavnika odnosa s javnošću unutar tvrtke (ako postoji).

Kako izgleda proces za krizno komuniciranje?

  • Agencija analizira i precipira tvrtku, te njen ugled i samu krizu
  • Provjerava se utjecaj krize na poslovanje tvrtke
  • Pronalazi se nastanak i razvoj krize do tog trenutka
  • Planira se model kriznog komuniciranja sa upravom tvrtke
  • Obrazovanje djelatnika (i uprave) u tvrtki kroz trening (coaching) - komunikacijske vještine
  • Počinje komuniciranje prije, za vrijeme i nakon krize (javni nastupi, izjave za medije, objave za medije, konferencija za novinare, ...)
  • Izrađuje se krizni plan za cijelu tvrtku
  • Smišlja se način za predviđanje potencijalnih problema i planiranje u slučajevima buduće krize

Krizno komuniciranje u višekulturalnim sredinama

Krizno komuniciranje u višekulturnim sredinama se promatra kao dva oblika, a to su:

  • normalna kriza i
  • nenormalna kriza

....u komunikacijskom procesu strukturiranja i stvaranja javnog mnijenja.

Normalno krizno komuniciranje nastaje zbog međusobnog nerazumijevanja pripadnika različitih kultura s tendencijom da se oblici međusobnog kodnog protokolarnog komuniciranja s vremenom ujednačavaju.

Nenormalno krizno komuniciranje nastaje kod višekulturalnih sredina opterećenih međusobnim konfliktima, te ratnim i poratnim situacijama. Zbog toga ne dolazi tek do prekida komuniciranja među različitim etničkim i religijskim zajednicama, već dolazi i do degeneracije komunikacijskih odnosa unutar obitelji sa mješovitim brakovima.