Marketing Odjel d.o.o. | Zagreb, Hrvatska (Croatia) | agencija@marketing- odjel.com

MARKETING ODJEL

Web portal za internetski marketing, edukaciju, organizaciju događaja,
izradu web stranica, te izradu poslovnih softverskih aplikacija

  Marketing odjel d.o.o.

  Prijava na newsletter

Ime Prezime E-mail

  Ponuda tvrtke

  POSLOVNI SOFTVER

  Poslovna edukacija

Trendy konferencije o internetskom marketingu: Regionalne konferencije za web oglašavanje, web tehnologiju i web poslovanje održavaju se tri puta godišnje: Savjetodavna i edukativna konferencija za malo i srednje poduzetništvo: Internet sajam održava se jednom godišnje:

  MOG = Marketing Odjel Grupa

  Poveznice

Marketinški plan

Planiranje u marketingu je osnova svakog zadanog cilja za proizvod, uslugu ili brend

Marketing planMarketinški plan (engl. marketing plan) je dokument koji detaljno analizira i projektira radnje nužne za postizanje željenog marketinškog cilja za određeni proizvod, uslugu ili brend. Marketinški plan može biti dio poslovnog plana tvrtke.

Marketinška strategija je osnova za dobar marketinški plan. Razlog tome je što marketinški plan sa popisom radnji koje treba učiniti za ostvarenje cilja nije dovoljno dugoročan kao onaj koji sadrži dugoročnije strateške smjernice u kojem će se marketing razvijati i kada se ostvare zacrtani ciljevi marketinškog plana.

Marketinški plan se sastoji od sljedećih sadržaja:

  1. Financijski podaci - upravljanje računima, cijene i financijski aspekti
  2. Podaci o proizvodu/usluzi/brendu - od proizvodnih odjela, istraživačkih odjela i razvojnih odjela
  3. Prodajni i distribucijski podaci - prodaja, pakiranje, distribucija
  4. Marketing - oglašavanje, promocija, "merchandising"
  5. Podaci o tržištu - dobiveni od istraživanja tržišta (osnova za marketinški plan) 

 


Plaćeni oglas:

Marketinški plan

Marketinški planFilaks kroz projekt www.Marketing-Servis.com nudi izradu poslovnih marketinških planova, stvaranje planirane marketinške strategije, zatim plan unapređenja prodaje u firmi (prodajne vještine), pripremu i pokretanje funkcioniranja marketinških planova, stvaranje branda, usluga digitalnog dizajna i grafičke pripreme, poslovnu edukaciju s područja marketinga, menadžmenta, prodaje i poslovne komunikacije i dugo. | Marketinški plan | Marketing plan | Filaks.hr | Marketinški plan

Kako kreirati marketinški plan? Naučite kreirati uspješan marketinški plan.