Turizam

Putovanja, turističke destinacije i smještaj u Hrvatskoj, u regiji i u svijetu

TurizamTurizam je grupacija relacija i činjenica koje nastaju kroz putovanja i smještaja (hotel, apartman, privatni smještaj , ...) turista na ciljanoj lokaciji. Pri tome se tim smještajem u turizmu nikako ne zasniva neprekidno prebivalište (privremeni smještaj), nekretnina se ne daje u stalni najam te se s takvim turističkim boravljenjem nije povezana nikakva putnikova ekonomska (gospodarska ili poduzetnička) aktivnost.

Turizam postoji zbog rekreacije, putovanja i odmora.

Turistička putovanja možemo raščlaniti na više oblika turizma. Oblici turizma određeni zadanim kriterijima prema trajanju boravka turista:

 • boravišni turizam,
 • vikend turizam i
 • izletnički turizam.

Specifični vidovi turizma

Specifični vidovi turizma podijeljeni su zasebnim turističkim motivom koji turiste privlači u točno određene destinacije, npr. lov - lovni turizam. Specifični vidovi turizma okrenuti su na manje (određene) segmente turističke ponude i potražnje, a nastali su kao oporbenost shvaćanju masovnog turizma.

 • Kulturni turizam
 • Ekoturizam (ekološki turizam)
 • Seoski turizam (ruralni turizam)
 • Gradski turizam (urbani turizam)
 • Nautički turizam (morski turizam)
 • Kongresni turizam (sajamski turizam)
 • Zdravstveni turizam (rehabilitacijski turizam)
 • Vjerski turizam
 • Lovni turizam
 • Ribolovni turizam
 • Naturizam
 • Manifestacijski turizam (event turizam)
 • Gastronomski turizam
 • Enofilski turizam
 • Sportski turizam
 • Rekreacijski turizam
 • Automobilski turizam
 • Pustolovni turizam
 • Robinzonski turizam
 • Masovni turizam
 • Kontinentalni turizam
 • Svemirski turizam
 • Poslovni turizam
 • Obrazovni turizam
 • Edukacijski turizam

Prijevoz u turizmu

Za turizam se koriste sve moguće i danas dostupne grane prometa. Od cestovnog, željezničkog, vodnog - morski i riječni, do zračnog, pa ponekad danas i svemirskog prometa.

Za zračni promet u turzimu koristi se prijevoz putnika avionima koji premještaju putnike koji imaju avio karte sa aerodroma na aerodrom - zračne luke ili zračna pristaništa.

Sajam CroTour

Međunarodni sajam koji se svake godine održava na Zagrebačkom velesajmu okupljalište je ponuđača i kupaca svega vezanog uz turizam, putovanja i logistiku. Važan za marketinški aspekt domaćeg turizma, sajam CroTour se etablirao kao ključno sjecište najmodernijih spoznaja u turizmu.

Na sajmu CroTour godišnje izlaže oko 130 izlagač iz 11 zemalja (unajmi sajamski štand) i to 3.000 m2 izložbenog prostora. Sajam CroTour svake godine posjeti oko 30.000 posjetitelja od kojih je 92% izjavilo da su zadovoljni s organizacijom sajma u cjelini.


zastava Europske unije
Europska unija
Zajedno do fondova EU

Europski strukturni i investicijski fondovi Operativni program konkurentnost i kohezija ESIF Financijski instrumenti

Izrada internetske stranice sufinancirana je kroz projekt "Unaprjeđenje poslovnih web stranica tvrtke Marketing odjel d.o.o." sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj weba isključiva je odgovornost tvrtke Marketing odjel d.o.o.