Marketing Odjel d.o.o. | Zagreb, Hrvatska (Croatia) | agencija@marketing- odjel.com

MARKETING ODJEL

Web portal za internetski marketing, edukaciju, organizaciju događaja,
izradu web stranica, te izradu poslovnih softverskih aplikacija

  Marketing odjel d.o.o.

  Prijava na newsletter

Ime Prezime E-mail

  Ponuda tvrtke

  POSLOVNI SOFTVER

  Poslovna edukacija

Trendy konferencije o internetskom marketingu: Regionalne konferencije za web oglašavanje, web tehnologiju i web poslovanje održavaju se tri puta godišnje: Savjetodavna i edukativna konferencija za malo i srednje poduzetništvo: Internet sajam održava se jednom godišnje:

  MOG = Marketing Odjel Grupa

  Poveznice

Turizam

Putovanja, turističke destinacije i smještaj u Hrvatskoj, u regiji i u svijetu

TurizamTurizam je grupacija relacija i činjenica koje nastaju kroz putovanja i smještaja (hotel, apartman, privatni smještaj , ...) turista na ciljanoj lokaciji. Pri tome se tim smještajem u turizmu nikako ne zasniva neprekidno prebivalište (privremeni smještaj), nekretnina se ne daje u stalni najam te se s takvim turističkim boravljenjem nije povezana nikakva putnikova ekonomska (gospodarska ili poduzetnička) aktivnost.

Turizam postoji zbog rekreacije, putovanja i odmora.

Turistička putovanja možemo raščlaniti na više oblika turizma. Oblici turizma određeni zadanim kriterijima prema trajanju boravka turista:

 • boravišni turizam,
 • vikend turizam i
 • izletnički turizam.

Specifični vidovi turizma

Specifični vidovi turizma podijeljeni su zasebnim turističkim motivom koji turiste privlači u točno određene destinacije, npr. lov - lovni turizam. Specifični vidovi turizma okrenuti su na manje (određene) segmente turističke ponude i potražnje, a nastali su kao oporbenost shvaćanju masovnog turizma.

 • Kulturni turizam
 • Ekoturizam (ekološki turizam)
 • Seoski turizam (ruralni turizam)
 • Gradski turizam (urbani turizam)
 • Nautički turizam (morski turizam)
 • Kongresni turizam (sajamski turizam)
 • Zdravstveni turizam (rehabilitacijski turizam)
 • Vjerski turizam
 • Lovni turizam
 • Ribolovni turizam
 • Naturizam
 • Manifestacijski turizam (event turizam)
 • Gastronomski turizam
 • Enofilski turizam
 • Sportski turizam
 • Rekreacijski turizam
 • Automobilski turizam
 • Pustolovni turizam
 • Robinzonski turizam
 • Masovni turizam
 • Kontinentalni turizam
 • Svemirski turizam
 • Poslovni turizam
 • Obrazovni turizam
 • Edukacijski turizam

Prijevoz u turizmu

Za turizam se koriste sve moguće i danas dostupne grane prometa. Od cestovnog, željezničkog, vodnog - morski i riječni, do zračnog, pa ponekad danas i svemirskog prometa.

Za zračni promet u turzimu koristi se prijevoz putnika avionima koji premještaju putnike koji imaju avio karte sa aerodroma na aerodrom - zračne luke ili zračna pristaništa.

Sajam CroTour

Međunarodni sajam koji se svake godine održava na Zagrebačkom velesajmu okupljalište je ponuđača i kupaca svega vezanog uz turizam, putovanja i logistiku. Važan za marketinški aspekt domaćeg turizma, sajam CroTour se etablirao kao ključno sjecište najmodernijih spoznaja u turizmu.

Na sajmu CroTour godišnje izlaže oko 130 izlagač iz 11 zemalja (unajmi sajamski štand) i to 3.000 m2 izložbenog prostora. Sajam CroTour svake godine posjeti oko 30.000 posjetitelja od kojih je 92% izjavilo da su zadovoljni s organizacijom sajma u cjelini.