Web Marketing Plan

Internetski marketinški plan - Web Marketing Plan

Kao što je dobar i planiran početak pola obavljenog posla, tako su i uspješne web stranice samo one koje su korisne. Web stranice su medij za protok informacija (informativne web stranice, web portal, news portal, blog i drugo) i primanje web usluga (web shop, web servisi, web tražilice i drugo).

Sadržaj internetskog tj. web marketinškog plana se sastoji od sljedećeg:

  • Analiza tržišta i konkurencije,
  • Određivanja ključnih riječi i pojmova za tražilice (on-site SEO optimizacija),
  • Razvoj (programiranje) tj. izrada web stranica i istovremena implementacija on-site SEO optimizacije,
  • Off-site SEO optimizacija,
  • PPC (engl. Pay-Per-Click) internet marketing kampanja,
  • Troškovnik
  • Grafikoni
  • Edukacije

Internetski marketinški plan (engl. internet marketing plan/web marketing plan) se sastoji iz slijedećih dijelova koje se stvaraju kroz proces strategije prisustva web stranica na Internetu:

1. Sažetak
Određivanje ciljeva internetskog marketinga, te navođenje ciljeva Vaše promocije na Internetu.

2. Web analiza statistike tržišta
Da bi se došlo do ovih podataka potrebno je izvesti, pronaći ili naručiti istraživanja koja će dovesti do stvarnih podataka o stanju tržišta, uključujući internetsko tržište.

3. Stvaranje web strategija marketing komunikacije
Planiranje i striktno određivanje optimalne web strategije u skladu sa utvrđenim ciljevima i stanju na tržištima.

4. Planiranje potrebnih sredstava za web marketing
Određivanje konkretnih segmenata implementacije marketinških web strategija. Planiranje cijene, istraživanja, analiza, stvaranja posebnih elaborata, reklamnog materijala i sl.

5. Oblikovanje marketinškog tima
Funkcije u timu određuju tko će obaviti marketinške zadatke i na koji način. Organizacija ljudskih resursa ovdje predstavlja izuzetno bitan segment u stvaranju uspešnog biznisa, pa tako i u implementaciji internet marketing plana tj. web marketing plana. Sve navedeno je za slučaj stvaranja ovakvog tima u web tvrtki.

6. Stvaranje korporativnog identiteta tvrtke
Klasični elementi marketinške web strategije uključuju i posebnosti interneta (misija, logo, slogan, vizualni identitet web stranica, načini komunikacije sa klijentima putem interneta i drugo).

7. Određivanje vremenskih rokova
Organizacija marketinških aktivnosti bez točno određenih rokova, može dovesti u pitanje cijeli internet marketing plan. Osim toga, plan bez rokova nije plan!

8. Dizajniranje promotivnih kampanja
Stvaranje uvijeta za efektno dizajniranje pojedinačnih marketinških internet kampanja.

9. Stvaranje dodatnih (bonus) marketinških materijala i kampanja
Smjernice, opisi pojedinih koraka u izvođenju marketinških web kampanja, objedinjavanje potrebne dokumentacije, priprema posebnih materijala, planiranje prisutnosti na sajmovima, na konferencijama, medijsko ili novčano pokroviteljstvo, predstavljanja na seminarima.

10. Provođenje vlastitih istraživanja tržišta
Primjenom vlastitih resursa (web stranice, mailing liste, ankete i drugo) za stvaranje predođbe o posebnostima korisnika internet usluga/web usluga ciljane tvrtke (Vaše ili konkurentske).

11. Provođenje promotivnih programa
Na osnovu prethodno pripremljenih segmenata internet/web marketing plana provodi se konkretna marketinška kampanja.

12. Mjerenje rezultata marketinških aktivnosti
Egzaktni podaci koji omogučavaju vrlo precizno određivanje sljedećih marketinških kampanja i korekcija načina prisustva web tvrtke na internetskom tržištu i tržištu općenito.


zastava Europske unije
Europska unija
Zajedno do fondova EU

Europski strukturni i investicijski fondovi Operativni program konkurentnost i kohezija ESIF Financijski instrumenti

Izrada internetske stranice sufinancirana je kroz projekt "Unaprjeđenje poslovnih web stranica tvrtke Marketing odjel d.o.o." sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj weba isključiva je odgovornost tvrtke Marketing odjel d.o.o.