Internet Marketing

Internetski marketing je profitno zadovoljenje potreba internetskih korisnika

Internet Marketing Internet marketing ili pravopisno ispravniji internetski marketing možemo definirati kao profitno zadovoljenje potreba internetskih korisnika.

Ponekad se internetski marketing zove i web marketing ili digitalni marketing.

Internetski marketing se u teoriji dijeli na nekoliko grana internetskog marketinga. To su:

Preduvjet za bilo koji od navedenih oblika internetskog marketinga je ciljana web stranica (ili više njih) na koju se dovode posjetitelji kako bi ostvarili željeni učinak. Izrada web stranice je nužan preduvjet za tako nešto.

 


Agencija Marketing odjel je pomagala u izdavanju više Marketing vodiča u tiskanom izdanju Filaksa sa pokrivanjem tema o internet marketingu. Saznajte više o internetskom marketingu u Marketing vodiču.

 


Kako postati Specijalist za internetski marketing? Pohađajte Internet Marketing Akademiju (IMA) i postanite certificirani specijalist. Vrijeme je na Vašoj strani jer znanje koje steknete - donosi profit!

 

 


Internet marketing je danas brzorastuća poslovna grana koja vapi za mladim i novim kadrovima. Posao je lakše naći, naravno, ako imate certifikat Specijaliste za internetski marketing.


zastava Europske unije
Europska unija
Zajedno do fondova EU

Europski strukturni i investicijski fondovi Operativni program konkurentnost i kohezija ESIF Financijski instrumenti

Izrada internetske stranice sufinancirana je kroz projekt "Unaprjeđenje poslovnih web stranica tvrtke Marketing odjel d.o.o." sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj weba isključiva je odgovornost tvrtke Marketing odjel d.o.o.